Podzemna garaža

Mi brinemo za sigurnost vaših automobila.

34 garažnih mesta

U podrumskoj etaži objekta su predviđene dve male garaže sa ukupno 30 garažnih mesta za parkiranje. Garaža 1 ima ukupno 14 parking mesta, a garaža 2 ima 16 parking mesta.

Osim garažnih mesta, predviđena su i 4 parking mesta na otvorenom i to kod ulaza u garažu. Ova parking mesta su natkrivena.

Ukupno su na parceli predviđena 34 parking mesta.

Kolski saobraćaj na parceli je putem grejne rampe jednosmeran a u garažama dvosmeran.

Završna obrada podova u podzemnim garažama je fero beton sa obeleženim parking mestima, kao i potrebnim elementima horizontalne saobraćajne regulacije, u bojama u skladu sa propisom za ovu vrstu namene.

Video nadzor

Sva garažna mesta pokrivena su video nadzorom koji garantuje sigurnost vaših vozila i stvari.

Pogledajte PDF fajl